Pozvánka na slávenie Jubilejného roka 2025

Košický arcibiskup metropolita a predseda KBS Mons. Bernard Bober pozýva na prehĺbenie osobného vzťahu s Bohom, so sebou samým a s ľuďmi naokolo

Bula

Vyhlásenie jubilejného roka

Modlitba jubilea

Prosba pápeža Františka

Hymna jubilea

Texty, notový a zvukový záznam

Čo je jubileum

Znaky jubilea